IPS File

? Cách mở file .IPS? Những phần mềm mở file .IPS và sửa file lỗi. Convert N/A IPS file sang định dạng khác.

.IPS File Extension

   

File name IPS File
File Type Internal Patching System Patch File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (29 Bình chọn)

File .IPS là file gì?

IPS là Game Files – Internal Patching System Patch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Vá (hoặc cập nhật) cho một ROM phổ biến trò chơi mà có thể chứa các đồ họa, mô hình, và các dữ liệu khác; sử dụng chủ yếu cho các bản vá lỗi nhỏ ít hơn 16MB trong kích thước; có thể được sửa đổi và áp dụng cho trò chơi sử dụng phần mềm tiện ích IPS khác nhau.

What is a IPS file?

Patch (or update) for a common game ROM that can contain graphics, models, and other data; used mainly for small patches less than 16MB in size; can be modified and applied to games using various IPS software utilities.

Cách mở .IPS file

Để mở file .IPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPS do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Internet Pictures Corp. iPIX Viewer
  • Kega Fusion
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .IPS

File .IPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.