Contiguous United States

Định nghĩa Contiguous United States là gì?

Contiguous United StatesTiếp giáp Hoa Kỳ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Contiguous United States – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

48 tiểu bang liền kề và District of Colombia.

Definition – What does Contiguous United States mean

The 48 adjoining states and the District Of Colombia.

Source: ? Business Dictionary