CRAFT File

? Cách mở file .CRAFT? Những phần mềm mở file .CRAFT và sửa file lỗi. Convert Text CRAFT file sang định dạng khác.

.CRAFT File Extension

   

File name CRAFT File
File Type KSP Spacecraft File
Nhà phát triển Squad
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (43 Bình chọn)

File .CRAFT là file gì?

CRAFT là Game Files – KSP Spacecraft File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Squad.

Một tập tin CRAFT là một tập tin tàu vũ trụ được tạo ra bởi (Chương trình Space Kerbal) KSP, một tòa nhà trò chơi chương trình không gian. Nó chứa dữ liệu mô tả tàu vũ trụ của người chơi, được xây dựng trong trong game Tòa nhà Quốc hội xe hoặc Spaceplane Hangar. file CRAFT là các tập tin chính được sử dụng để lưu tàu vũ trụ mà được thiết kế bởi một cầu thủ.

What is a CRAFT file?

A CRAFT file is a spacecraft file created by KSP (Kerbal Space Program), a space program building game. It contains data that describes a player’s spacecraft, which was built in the in-game Vehicle Assembly Building or Spaceplane Hangar. CRAFT files are the primary files used for saving spacecrafts that designed by a player.

Cách mở .CRAFT file

Để mở file .CRAFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRAFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRAFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRAFT do người dùng đóng góp.

  • Squad Kerbal Space Program
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CraftArtist

Chuyển đổi file .CRAFT

File .CRAFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.