CTT File

? Cách mở file .CTT? Những phần mềm mở file .CTT và sửa file lỗi. Convert XML CTT file sang định dạng khác.

.CTT File Extension

   

File name CTT File
File Type Messenger Contact List
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .CTT là file gì?

CTT là Data Files – Messenger Contact List, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Cửa hàng một danh sách các địa chỉ liên lạc và các nhóm sử dụng bởi các chương trình tin nhắn tức thời MSN / Live Messenger; lưu lại dưới dạng file văn bản và định dạng XML; có thể được xuất khẩu từ MSN Messenger và nhập khẩu bởi người dùng khác.

What is a CTT file?

Stores a list of contacts and groups used by the MSN/Live Messenger instant messaging program; saved as a text file and formatted in XML; can be exported from MSN Messenger and imported by another user.

Cách mở .CTT file

Để mở file .CTT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Messenger
  • text editor
  • text editor
  • ROBOLAB
  • LabVIEW
  • NI LabVIEW
  • NI LabVIEW

Chuyển đổi file .CTT

File .CTT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.