Data Center Technician

Định nghĩa Data Center Technician là gì?

Data Center TechnicianTrung tâm Dữ liệu Kỹ thuật viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Center Technician – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu là một chuyên gia có tay nghề cao người ủng hộ trung tâm dữ liệu của công ty.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần lớn công việc của một kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu có thể rất thực hành, vì đây là những cá nhân có thể làm việc với các máy chủ cá nhân hoặc các thành phần phần cứng mạng.

What is the Data Center Technician? – Definition

A data center technician is a skilled professional who supports a company’s data center.

Understanding the Data Center Technician

Much of the work of a data center technician can be very hands-on, as these individuals may work with individual servers or hardware components for networks.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Center
  • Data Center Tier Levels
  • Data Center Manager (DCM)
  • Middleware
  • Security Architecture
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm