NRP File

? Cách mở file .NRP? Những phần mềm mở file .NRP và sửa file lỗi. Convert N/A NRP file sang định dạng khác.

.NRP File Extension

   

File name NRP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NRP là file gì?

NRP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .NRP file

Để mở file .NRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRP do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Necesse View
  • Necesse View
  • Rohde & Schwarz NRP-Toolkit
  • Namosoft NsRoad Application
  • NrpFlashup Application
  • NrpFlashup Application

Chuyển đổi file .NRP

File .NRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.