DME File

? Cách mở file .DME? Những phần mềm mở file .DME và sửa file lỗi. Convert N/A DME file sang định dạng khác.

.DME File Extension

   

File name DME File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DME là file gì?

DME là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DME file

Để mở file .DME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DME do người dùng đóng góp.

  • Dream Maker
  • Dantom International dreammaker
  • Dantom International dreammaker
  • Video Motion Capture and Analysis
  • VISION Application

Chuyển đổi file .DME

File .DME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.