DMI File

? Cách mở file .DMI? Những phần mềm mở file .DMI và sửa file lỗi. Convert N/A DMI file sang định dạng khác.

.DMI File Extension

   

File name DMI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DMI là file gì?

DMI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DMI file

Để mở file .DMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DMI do người dùng đóng góp.

  • Dream Maker
  • Dantom International dreammaker
  • Dantom International dreammaker
  • Pathtrace EdgeCAM
  • Planit Editor
  • Editor
  • Editor

Chuyển đổi file .DMI

File .DMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.