Download Accelerator Plus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Download Accelerator Plus – NA

Phần mềm Download Accelerator Plus

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Download Accelerator Plus là phần mềm gì?

Download Accelerator Plus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Download Accelerator Plus là Version NA (cập nhật NA)

Download Accelerator Plus, hay thường được gọi hay gọi là DAP, là một trình quản lý download cho các nền tảng Windows và Mac OS X. Đúng như tên gọi của nó, là Download Accelerator Plus là một ứng dụng máy tính để bàn mà tiếp quản quản lý download mặc định mà đi kèm với trình duyệt của bạn và tăng tốc bất kỳ nào của việc download bằng cách sử dụng nhiều phần dữ liệu phân đoạn tải cơ khí. Trong hệ thống này, một nhiều phần dữ liệu vi phạm download manager lên một tập tin thành nhiều ‘đoạn’ hoặc khối, không giống như những gì torrent client làm, và tải mỗi phân đoạn của các tập tin cùng một lúc. Taken từng phần, từng phân khúc tải ít hơn so với bình thường về những gì bạn thực sự có thể làm ở tốc độ đỉnh cao, nhưng khi tất cả các tốc độ tải được tổng cộng bạn có thể mong đợi tốc độ tải lên đến 20% (hoặc hơn) nhanh hơn so với công cụ trình duyệt tải tiêu chuẩn của bạn. Đây nhiều kết nối trên cùng một tập tin cho phép cho một hiệu suất truyền dữ liệu tốt hơn, và Download Accelerator Plus cũng có thể tìm kiếm gương nhanh hơn cho cùng một tập tin, hoặc thậm chí tải về cùng một tập tin cùng một lúc từ khác nhau sites.The Download Accelerator Plus có ba phiên bản : DAP miễn phí, DAP Premium và DAP Đối với Mac. Phiên bản DAP miễn phí về cơ bản không giống như hai người khác, chỉ giới hạn ở 4 phân đoạn đồng thời thay vì lên đến 16 cho phiên bản Premium.

What is Download Accelerator Plus?

Download Accelerator Plus, or more commonly known or referred to as DAP, is a download manager for both Windows and Mac OS X platforms. True to its name, the Download Accelerator Plus is a desktop application that takes over the default download manager that comes with your browser and accelerates any of your downloads using a multipart segmented download mechanic. In this system, a multipart download manager breaks up a file into several ‘segments’ or chunks, not unlike what torrent clients do, and downloads each segment of the file simultaneously. Taken piecemeal, each segment downloads less than the normal of what you can actually do at peak speed, but when all download speeds are totaled you can expect download speeds up to 20% (or more) faster than your standard browser downloading tool. This multiple connections on the same file allows for a better data transfer performance, and the Download Accelerator Plus is also able to seek faster mirrors for the same file, or even download the same file simultaneously from different sites.The Download Accelerator Plus has three editions: DAP Free, DAP Premium and DAP For Mac. The DAP Free edition essentially does the same as the other two, only limited to 4 simultaneous segments instead of up to 16 for the Premium edition.

Các loại file được mở bởi Download Accelerator Plus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Download Accelerator Plus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DAFDALDASDZSVSL

Download Download Accelerator Plus

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg