DVG File

? Cách mở file .DVG? Những phần mềm mở file .DVG và sửa file lỗi. Convert N/A DVG file sang định dạng khác.

.DVG File Extension

   

File name DVG File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DVG là file gì?

DVG là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DVG file

Để mở file .DVG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DVG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DVG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DVG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GraphicWorks4
  • GraphicWorks4
  • GRAPHICWORKS
  • Drag&VDrop
  • RayCi
  • RayCi

Chuyển đổi file .DVG

File .DVG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.