Elbow meter

Định nghĩa Elbow meter là gì?

Elbow meterKhuỷu tay mét. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Elbow meter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thiết bị dùng để đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng thông qua một đường ống. Một mét khuỷu tay là một ống với một uốn cong góc vuông, và dòng chảy tốc độ được đo bằng cảm biến đo chênh lệch áp suất giữa các góc bên trong và bên ngoài của uốn cong.

Definition – What does Elbow meter mean

A device used to measure the flow rate of a liquid through a pipe. An elbow meter is a pipe with a right-angle bend, and flow rate is gauged by sensors that measure the difference in pressure between the inner and outer angle of the bend.

Source: ? Business Dictionary