SLR File

? Cách mở file .SLR? Những phần mềm mở file .SLR và sửa file lỗi. Convert N/A SLR file sang định dạng khác.

.SLR File Extension

   

File name SLR File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SLR là file gì?

SLR là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .SLR file

Để mở file .SLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLR do người dùng đóng góp.

  • Solar Accounts
  • Log Rescue
  • Log Rescue

Chuyển đổi file .SLR

File .SLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.