EMZ File

? Cách mở file .EMZ? Những phần mềm mở file .EMZ và sửa file lỗi. Convert Binary EMZ file sang định dạng khác.

.EMZ File Extension

   

File name EMZ File
File Type Windows Compressed Enhanced Metafile
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (188 Bình chọn)

File .EMZ là file gì?

EMZ là Vector Image Files – Windows Compressed Enhanced Metafile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một EMZ chứa Enhanced Metafile (.EMF tập tin) đã được nén bằng thuật toán nén .GZIP. Nó được nén để giảm không gian lưu trữ và có thể được dễ dàng hơn chuyển giữa các ứng dụng. file EMZ thường được sử dụng bởi các chương trình của Microsoft như Visio và bộ ứng dụng văn phòng, trong đó bao gồm Word và PowerPoint.

What is a EMZ file?

An EMZ file contains an Enhanced Metafile (.EMF file) that has been compressed with the .GZIP compression algorithm. It is compressed to reduce storage space and be more easily transferred between applications. EMZ files are typically used by Microsoft programs such as Visio and the Office suite, which includes Word and PowerPoint.

Cách mở .EMZ file

Để mở file .EMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMZ do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Visio 2019
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .EMZ

File .EMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.