EPS File

? Cách mở file .EPS? Những phần mềm mở file .EPS và sửa file lỗi. Convert Text EPS file sang định dạng khác.

.EPS File Extension

   

File name EPS File
File Type Encapsulated PostScript File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (282 Bình chọn)

File .EPS là file gì?

EPS là Vector Image Files – Encapsulated PostScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin EPS là một file đồ họa được lưu trong định dạng file Encapsulated PostScript (EPS). Nó có thể chứa đồ họa 2D vector, hình ảnh bitmap, và văn bản. EPS file cũng bao gồm một hình ảnh xem trước nhúng trong định dạng bitmap.

What is a EPS file?

An EPS file is a graphics file saved in the Encapsulated PostScript (EPS) file format. It may contain 2D vector graphics, bitmap images, and text. EPS files also include an embedded preview image in bitmap format.

Cách mở .EPS file

Để mở file .EPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPS do người dùng đóng góp.

 • Grasshopper PageStream
 • Adobe Illustrator 2020
 • Adobe Illustrator 2020
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe InDesign 2020
 • XnView MP
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • Corel Presentations X9

Chuyển đổi file .EPS

File .EPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert eps to pdf