CPF File

? Cách mở file .CPF? Những phần mềm mở file .CPF và sửa file lỗi. Convert Binary CPF file sang định dạng khác.

.CPF File Extension

   

File name CPF File
File Type 1Cognos Project File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .CPF là file gì?

CPF là Data Files – 1Cognos Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Cognos Framework Manager, một công cụ mô hình dữ liệu bao gồm trong phần mềm IBM Cognos Business Intelligence (BI); chứa dữ liệu “metamodels” rằng tổ chức dữ liệu BI từ cơ bản cơ sở dữ liệu; cung cấp các phương tiện để mô hình lưu trữ dữ liệu có thể được sử dụng để phân tích BI.

What is a CPF file?

Project file created by Cognos Framework Manager, a data modeling tool included with IBM Cognos Business Intelligence (BI) software; contains data “metamodels” that that organize BI data from underlying databases; provides the means to store data models that can be used for BI analysis.

Cách mở .CPF file

Để mở file .CPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPF do người dùng đóng góp.

  • O&O CleverCache
  • PosterArtist Lite
  • PosterArtist Lite
  • Caesium
  • Christian Greeting Card Factory
  • Cuttermaran
  • Cuttermaran

Chuyển đổi file .CPF

File .CPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.