ERS File

? Cách mở file .ERS? Những phần mềm mở file .ERS và sửa file lỗi. Convert Text ERS file sang định dạng khác.

.ERS File Extension

   

File name ERS File
File Type ER Mapper Data File
Nhà phát triển ERDAS
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .ERS là file gì?

ERS là GIS Files – ER Mapper Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ERDAS.

tập tin GIS tạo ra bởi ER Mapper, một ứng dụng xử lý hình ảnh được sử dụng để phân tích hình ảnh không gian địa lý; chứa văn bản ASCII thuần mô tả dữ liệu raster trong một file riêng biệt mà có tiền tố tên tập tin tương tự nhưng không có phần mở rộng (ví dụ, DataSet.ers và DataSet); sử dụng để lưu trữ các tập dữ liệu thô và xử lý.

What is a ERS file?

GIS file created by ER Mapper, an image processing application used for analyzing geospatial images; contains plain ASCII text describing the raster data in a separate file that has the same filename prefix but no extension (e.g., DataSet.ers and DataSet); used for storing raw and processed datasets.

Cách mở .ERS file

Để mở file .ERS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERS do người dùng đóng góp.

  • SecSigner
  • Progression Series
  • Progression Series
  • Media Player Classic
  • digiSeal reader
  • Eraser
  • Eraser

Chuyển đổi file .ERS

File .ERS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.