206 File

? Cách mở file .206? Những phần mềm mở file .206 và sửa file lỗi. Convert N/A 206 file sang định dạng khác.

.206 File Extension

   

File name 206 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .206 là file gì?

206 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .206 file

Để mở file .206 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .206 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .206

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .206 do người dùng đóng góp.

  • Pro/ENGINEER
  • UltraZip
  • UltraZip
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • ProeWF3
  • ProeWF3

Chuyển đổi file .206

File .206 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.