Europe, Australia, and Far East index (EAFE Index)

Định nghĩa Europe, Australia, and Far East index (EAFE Index) là gì?

Europe, Australia, and Far East index (EAFE Index)Châu Âu, Úc, và chỉ số Viễn Đông (EAFE Index). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Europe, Australia, and Far East index (EAFE Index) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thị trường chứng khoán chỉ số theo dõi và báo cáo về việc thực hiện cổ phần trong 20 nền kinh tế của khu vực.

Definition – What does Europe, Australia, and Far East index (EAFE Index) mean

Securities markets index that tracks and reports on the performance of equities in the 20 economies of the region.

Source: ? Business Dictionary