European Article Numbering (EAN) code

Định nghĩa European Article Numbering (EAN) code là gì?

European Article Numbering (EAN) codeMSMV (EAN) mã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ European Article Numbering (EAN) code – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Worldwide chuẩn kế hoạch đánh số mã vạch 13 chữ số để xác định gói, vận chuyển container, phụ tùng thiết thực bất cứ điều gì. EAN Mã tương thích với, và đã thay thế, càng lớn tuổi (10 chữ số) Universal Product Code (UPC).

Definition – What does European Article Numbering (EAN) code mean

Worldwide standardized 13-digit bar code numbering scheme for identifying packages, shipping containers, parts practically anything. EAN Code is compatible with, and has supplanted, the older (10-digit) Universal Product Code (UPC).

Source: ? Business Dictionary