Free standing store

Định nghĩa Free standing store là gì?

Free standing storeCửa hàng đứng miễn phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free standing store – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cửa hàng bán lẻ trên đường phố, như trái ngược với một trong một trung tâm mua sắm hoặc mua sắm.

Definition – What does Free standing store mean

Retail outlet on a street, as opposed to the one in a mall or shopping center.

Source: ? Business Dictionary