FreeCAD

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download FreeCAD – FreeCAD

Phần mềm FreeCAD

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 0.15 (cập nhật 5/30/2019)
Nhà phát triển FreeCAD
Hệ điều hành Windows
Giấy phép Open Source
Nhóm phần mềm Graphics
Đánh giá 2.5 ★ (98 Bình chọn)

FreeCAD là phần mềm gì?

FreeCAD là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Graphics được phát triển bởi FreeCAD. Phiên bản mới nhất của FreeCAD là Version 0.15 (cập nhật 5/30/2019)

FreeCAD là lập mô hình 3D tham số sử dụng để thiết kế đối tượng thực tế cuộc sống. Những ngày chương trình sao lưu cho năm 2001 và được duy trì và phát triển bởi một cộng đồng các nhà phát triển.

What is FreeCAD?

FreeCAD is a parametric 3D modeler used to design real-life objects. The program dates back to 2001 and is maintained and developed by a community of developers.

Các loại file được mở bởi FreeCAD

File ban đầu được hỗ trợ: .FCSTD – FreeCAD Document

Các định dạng file file khác phần mềm FreeCAD có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FCSTD

Download FreeCAD

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg