GBS File

? Cách mở file .GBS? Những phần mềm mở file .GBS và sửa file lỗi. Convert Binary GBS file sang định dạng khác.

.GBS File Extension

   

File name GBS File
File Type 1GameBoy Sound File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .GBS là file gì?

GBS là Audio Files – 1GameBoy Sound File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

GameBoy nhạc soundtrack được sử dụng bởi người chơi âm thanh GameBoy; chứa một bãi âm thanh tách trực tiếp từ một ROM trò chơi hoặc hộp mực; có thể lưu trữ nhiều bài hát; được sử dụng để chơi nhạc GameBoy cũ trên máy tính.

What is a GBS file?

GameBoy music soundtrack used by GameBoy audio players; contains an audio dump ripped directly from a game ROM or cartridge; may store multiple tracks; used for playing old GameBoy music on a computer.

Cách mở .GBS file

Để mở file .GBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBS do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • SnapGene Viewer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Altium Designer Winter

Chuyển đổi file .GBS

File .GBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.