GFA File

? Cách mở file .GFA? Những phần mềm mở file .GFA và sửa file lỗi. Convert N/A GFA file sang định dạng khác.

.GFA File Extension

   

File name GFA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GFA là file gì?

GFA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GFA file

Để mở file .GFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFA do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Accident Reconstruction Professional
  • Accident Reconstruction Professional
  • Paint Shop Pro
  • Graphica Math Kit
  • 3D AVS player
  • 3D AVS player

Chuyển đổi file .GFA

File .GFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.