PSI File

? Cách mở file .PSI? Những phần mềm mở file .PSI và sửa file lỗi. Convert N/A PSI file sang định dạng khác.

.PSI File Extension

   

File name PSI File
File Type PrimalScript Online Help Shortcut
Nhà phát triển Sapien Technologies
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .PSI là file gì?

PSI là Misc Files – PrimalScript Online Help Shortcut, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sapien Technologies.

Phím tắt để tài liệu trợ giúp trực tuyến cho PrimalScript, một chương trình phát triển kịch bản thị giác; chứa một tiêu đề chủ đề, mô tả tập tin, và các liên kết để trợ giúp trực tuyến.

What is a PSI file?

Shortcut to online help documentation for PrimalScript, a visual script development program; contains a subject header, file description, and links to online help.

Cách mở .PSI file

Để mở file .PSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSI do người dùng đóng góp.

  • PlanSwift Professional
  • TatukGIS Viewer
  • TatukGIS Viewer
  • Media Player Classic
  • PrintStream Viewer
  • Pierresoft Adesign
  • Pierresoft Adesign

Chuyển đổi file .PSI

File .PSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.