GFT File

? Cách mở file .GFT? Những phần mềm mở file .GFT và sửa file lỗi. Convert N/A GFT file sang định dạng khác.

.GFT File Extension

   

File name GFT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GFT là file gì?

GFT là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GFT file

Để mở file .GFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFT do người dùng đóng góp.

  • Gadwin GeForms
  • Family Tree
  • Family Tree
  • FTREE
  • G/Technology Application

Chuyển đổi file .GFT

File .GFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.