GLKSAVE File

? Cách mở file .GLKSAVE? Những phần mềm mở file .GLKSAVE và sửa file lỗi. Convert N/A GLKSAVE file sang định dạng khác.

.GLKSAVE File Extension

   

File name GLKSAVE File
File Type Zoom Game Save Package
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GLKSAVE là file gì?

GLKSAVE là Game Files – Zoom Game Save Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tiết kiệm gói được sử dụng bởi Zoom, một chương trình mà chơi trò chơi phiêu lưu văn bản; chứa nhiều file mà cửa hàng lưu tiến bộ trò chơi, trong đó có một file .DAT tựa đề “save.dat.”

What is a GLKSAVE file?

Game save package used by Zoom, a program that plays text adventure games; contains several files that store saved game progress, including a .DAT file titled “save.dat.”

Cách mở .GLKSAVE file

Để mở file .GLKSAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLKSAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLKSAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLKSAVE do người dùng đóng góp.

  • Zoom

Chuyển đổi file .GLKSAVE

File .GLKSAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.