Dead space

Định nghĩa Dead space là gì?

Dead spaceKhông gian chết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dead space – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khoảng cách giữa sàn và trần, hoặc giữa đối mặt với bức tường.

Definition – What does Dead space mean

Space between floor and ceiling, or between facing walls.

Source: ? Business Dictionary