International Air Transport Association (IATA)

Định nghĩa International Air Transport Association (IATA) là gì?

International Air Transport Association (IATA)Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ International Air Transport Association (IATA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổ chức tư nhân thúc đẩy hợp tác giữa các hãng hàng không theo lịch trình trên thế giới để đảm bảo dịch vụ hàng không an toàn, an toàn, đáng tin cậy, và kinh tế. Qua IATA, các hãng hàng không địa phương đã kết hợp mạng lưới bán vé và đặt phòng cá nhân của họ thành một hệ thống toàn cầu vượt qua sự khác biệt về tiền tệ, phong tục, ngôn ngữ và pháp luật. Được thành lập vào Hague năm 1919 như Hiệp hội giao thông hàng không quốc tế, nó được đặt tên hiện vào năm 1945 ở Havana và hiện nay bao gồm 280 hãng hàng không từ 130 quốc gia trong đó xử lý hơn 95 phần trăm không lưu theo lịch trình trên thế giới. IATA kiểm định các đại lý du lịch khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Mỹ, nơi một tổ chức địa phương (Airline Reporting Corporation) cung cấp công nhận. trụ sở chính của IATA là tại Montreal, Canada và cơ quan điều hành là tại Geneva, Thụy Sĩ. Không nên nhầm với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) mà là một tổ chức chính phủ.

Definition – What does International Air Transport Association (IATA) mean

Private organization promoting cooperation among the world’s scheduled airlines to ensure safe, secure, reliable, and economical air services. Through IATA, local airlines have combined their individual ticketing and reservation networks into a global system that overcomes differences in currencies, customs, languages, and laws. Founded in Hague in 1919 as International Air Traffic Association, it was given the current name in 1945 in Havana and now includes 280 airlines from 130 countries which handle over 95 percent of the world’s scheduled air traffic. IATA accredits the travel agents all over the world, except the US where a local organization (Airline Reporting Corporation) provides accreditation. IATA’s headquarters are in Montreal, Canada and the executive offices are in Geneva, Switzerland. Not to be confused with International Civil Aviation Organization (ICAO) which is a governmental organization.

Source: ? Business Dictionary