GPS Pathfinder Office

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download GPS Pathfinder Office – NA

Phần mềm GPS Pathfinder Office

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

GPS Pathfinder Office là phần mềm gì?

GPS Pathfinder Office là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của GPS Pathfinder Office là Version NA (cập nhật NA)

GPS Pathfinder là một gói phần mềm của các công cụ sau xử lý của GNSS. Nó kết hợp công nghệ chỉnh Trimble DeltaPhase, phát triển thông tin GIS đó là phù hợp từ dữ liệu GNSS thu thập được. Nó có tính năng điều khiển đó rất quan trọng cho sự phát triển dữ liệu doanh nghiệp GIS. Dữ liệu có thể được phân tích để kiểm tra nếu họ được tự do khỏi những lỗi. GPS Pathfinder cũng bao gồm một hệ thống chấm điểm Liêm Index, đảm bảo rằng dữ liệu lĩnh vực GNSS được khắc phục bằng cách sử dụng dữ liệu trạm gốc. Nó hỗ trợ bản đồ Trimble, cũng như công nghệ định vị đi kèm. Dữ liệu có thể được nhập khẩu vào phần mềm Trimble GPS Pathfinder Office, từ các định dạng GIS và cơ sở dữ liệu. Dữ liệu từ điển biên tập tạo ra một danh sách các thuộc tính cho thu thập số liệu thực địa. Dữ liệu được thu thập trong lĩnh vực này sẽ hợp nhất với kho GIS và các dữ liệu trả về sẽ là chính xác. Người dùng cũng có thể tạo ra một từ điển dữ liệu cho mục đích này.

What is GPS Pathfinder Office?

The GPS Pathfinder is a software package of post-processing tools of the GNSS. It incorporates Trimble DeltaPhase correction technology, developing GIS information that is consistent from collected GNSS data. It has control features that are critical for enterprise GIS data development. Data can be analyzed to check if they are free from errors. The GPS Pathfinder also includes an Integrity Index grading system, ensuring that GNSS field data is corrected using the base station data. It supports Trimble mapping, as well as associated positioning technologies. Data can be imported to Trimble GPS Pathfinder Office software, from GIS and database formats. The Data Dictionary Editor creates a list of attributes for field data collection. Data that is collected in the field will merge with the GIS repository and the returned data will be accurate. Users can also create a data dictionary for this purpose.

Các loại file được mở bởi GPS Pathfinder Office

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm GPS Pathfinder Office có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CCFCORDDFIMPSSFTCFWPT

Download GPS Pathfinder Office

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg