Guest worker

Định nghĩa Guest worker là gì?

Guest workerNhân viên của khách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Guest worker – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân có giấy phép đặc biệt để làm việc trên cơ sở tạm thời ở một nước khác khi sự thiếu hụt lao động là một vấn đề.

Definition – What does Guest worker mean

An individual with special permission to work on a temporary basis in another country when a shortage of labor is an issue.

Source: ? Business Dictionary