Web Designer

Định nghĩa Web Designer là gì?

Web DesignerNhà thiết kế web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Designer – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Web Designer? – Definition

Understanding the Web Designer

Thuật ngữ liên quan

  • HTML Editor
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • Color Saturation
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm