Harry Markowitz

Định nghĩa Harry Markowitz là gì?

Harry MarkowitzHarry Markowitz. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Harry Markowitz – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyên gia kinh tế nổi tiếng người đã phát triển lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại dựa trên giả định rằng tất cả các nhà đầu tư sẽ chỉ chấp nhận lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất. cố gắng thuyết của mình để kiểm tra về mặt toán học rủi ro và lợi để các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu hóa. Ông đã được trao giải Nobel về Khoa học Kinh tế vào năm 1990.

Definition – What does Harry Markowitz mean

Notable economist who developed the modern portfolio theory based on the assumption that every investor will only accept the largest expected return. His theory tries to mathematically examine risks and returns to provide investors with the most optimize portfolio choices. He was awarded the Nobel Prize in Economic Sciences in 1990.

Source: ? Business Dictionary