HyperSnap

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download HyperSnap – NA

Phần mềm HyperSnap

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

HyperSnap là phần mềm gì?

HyperSnap là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của HyperSnap là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển và phát hành bởi Công nghệ Hyperionics, các phần mềm được gọi HyperSnaps chủ yếu có chức năng như một phần mềm chụp màn hình đặc biệt sử dụng cho văn bản, trò chơi màn hình, và màn hình Windows. Phần mềm này có khả năng chụp ảnh chụp màn hình từ các nguồn mà thường cấm người dùng sao chép văn bản bình thường. Điều này có thể vì nó được tích hợp với công nghệ gọi là TextSnap. Phần mềm này tương tự như vậy có thể được sử dụng như là một tiện ích cho editing.Images hình ảnh có thể được chụp bởi HyperSnap có thể dễ dàng nằm trong các dự án như hướng dẫn trên mạng, thuyết trình, tài liệu đào tạo, các trang web, và hệ thống trợ giúp. Nó cũng được trang bị cả Direct3D và DirectX cho phép người dùng sao chép đầy đủ trò chơi màn hình hình ảnh sử dụng công cụ đơn giản hóa. Người dùng cũng có thể lựa chọn để sử dụng menu thông thường hoặc chuyển trực tiếp đến một giao diện hiện đại hơn được gọi là ribbon.HyperSnap (cũng công nhận lệnh bằng giọng nói có thể được học bằng cách sử dụng bản demo video và tập tài liệu hướng dẫn đi kèm với nó. Người dùng có thể tương tự như vậy khám phá Capture Nút cho nhanh chóng chụp các tài liệu số lượng lớn. Nó cũng có thể tự động chuyển đổi tập tin và tìm kiếm các file. công nghệ Window Capture Extended của nó cũng tương thích với Windows XP, Vista, 7 & 8.

What is HyperSnap?

Developed and released by Hyperionics Technology, the software called HyperSnaps primarily functions as a screen capturing software particular used for text, screen games, and Windows screens. The software is capable of capturing screen shots from sources which usually prohibit users from copying normal text. This is possible as it is integrated with the technology called TextSnap. The software can likewise be used as a utility for image editing.Images that can be captured by HyperSnap can be easily included in projects like on-line tutorials, presentations, training materials, websites, and Help Systems. It is also equipped with both Direct3D and DirectX which allow users to copy full screen games images using simplified tools. Users may also opt to use the conventional menu or switch directly to a more modern interface called ribbon.HyperSnap (also recognizes voice commands which can be learned using the video demos and tutorial booklets that come with it. Users may likewise explore the Button Capture for quick capturing of bulk documents. It can also automatically convert files and search files. Its Extended Window Capture technology is also compatible with Windows XP, Vista, 7 & 8.

Các loại file được mở bởi HyperSnap

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm HyperSnap có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download HyperSnap

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg