ID4 File

? Cách mở file .ID4? Những phần mềm mở file .ID4 và sửa file lỗi. Convert N/A ID4 file sang định dạng khác.

.ID4 File Extension

   

File name ID4 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ID4 là file gì?

ID4 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ID4 file

Để mở file .ID4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ID4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ID4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ID4 do người dùng đóng góp.

  • 2004 Lacerte Tax

Chuyển đổi file .ID4

File .ID4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.