KND File

? Cách mở file .KND? Những phần mềm mở file .KND và sửa file lỗi. Convert N/A KND file sang định dạng khác.

.KND File Extension

   

File name KND File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KND là file gì?

KND là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .KND file

Để mở file .KND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KND do người dùng đóng góp.

  • WISO Konto Online
  • MF Dach
  • MF Dach

Chuyển đổi file .KND

File .KND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.