KOO File

? Cách mở file .KOO? Những phần mềm mở file .KOO và sửa file lỗi. Convert N/A KOO file sang định dạng khác.

.KOO File Extension

   

File name KOO File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KOO là file gì?

KOO là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .KOO file

Để mở file .KOO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KOO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KOO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KOO do người dùng đóng góp.

  • Wing Designer

Chuyển đổi file .KOO

File .KOO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.