L2R File

? Cách mở file .L2R? Những phần mềm mở file .L2R và sửa file lỗi. Convert N/A L2R file sang định dạng khác.

.L2R File Extension

   

File name L2R File
File Type Lineage II Replay File
Nhà phát triển NCSOFT
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .L2R là file gì?

L2R là Game Files – Lineage II Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NCSOFT.

tập tin một L2R là một file replay tạo ra bởi Lineage II, một tưởng tượng ồ ạt nhiều trò chơi trực tuyến nhập vai (MMORPG) cho Windows. Nó chứa một replay của Lineage II gameplay, chẳng hạn như một cuộc bao vây pháo đài hoặc chiến trường mở. file L2R không lưu trữ video thực tế, thay vào đó, họ lưu trữ một tập hợp các hướng dẫn đọc bởi các trò chơi để phát lại các hành động.

What is a L2R file?

An L2R file is a replay file created by Lineage II, a fantasy massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) for Windows. It contains a replay of Lineage II gameplay, such as a fortress siege or open field battle. L2R files do not store actual video, instead, they store a set of instructions read by the game to replay the action.

Cách mở .L2R file

Để mở file .L2R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L2R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L2R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L2R do người dùng đóng góp.

  • NCSOFT Lineage II

Chuyển đổi file .L2R

File .L2R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.