Liner

Định nghĩa Liner là gì?

LinerLót. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Liner – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Hàng hóa và / hoặc hành khách mang dòng vận chuyển hành một dịch vụ theo lịch trình giữa các điểm cố định (cổng) trên một tuyến đường thương mại.

Definition – What does Liner mean

1. Cargo and/or passenger carrying shipping line operating a scheduled service between fixed points (ports) on a trade route.

Source: ? Business Dictionary