M1PG File

? Cách mở file .M1PG? Những phần mềm mở file .M1PG và sửa file lỗi. Convert N/A M1PG file sang định dạng khác.

.M1PG File Extension

   

File name M1PG File
File Type iFinish Video Clip
Nhà phát triển Media 100
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .M1PG là file gì?

M1PG là Video Files – iFinish Video Clip, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Media 100.

file video tạo ra với Media 100 iFinish, một công cụ cắt video chuyên nghiệp và chỉnh sửa chương trình; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở bằng phương tiện 100 phần mềm.

What is a M1PG file?

Video file created with Media 100 iFinish, a professional video cutting and editing program; saved in a proprietary format that can only be opened by Media 100 software.

Cách mở .M1PG file

Để mở file .M1PG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M1PG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M1PG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M1PG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .M1PG

File .M1PG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.