Maya

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Maya – NA

Phần mềm Maya

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Maya là phần mềm gì?

Maya là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Maya là Version NA (cập nhật NA)

Maya, chính thức được gọi là Autodesk Maya, là một chương trình phần mềm đồ họa máy tính mà ám ảnh trong không gian 3D. Nó thường được sử dụng cho hoạt hình 3D trong phim ảnh, trò chơi và phim ảnh; cũng như 3D mẫu cho các thiết kế kiến ​​trúc hoặc cấu trúc. Nó cũng được sử dụng cho bài thuyết trình, thêm hiệu ứng hình ảnh bắt mắt để làm cho bài thuyết trình nhiều phần mềm interesting.The lần đầu tiên được phát triển bởi Công ty Cổ phần Hệ thống Bí danh; nhưng tiếp tục phát triển của phần mềm hiện đang được thực hiện bởi Autodesk, Inc. Việc sử dụng phần mềm nút kiến ​​trúc đồ thị, trong đó mỗi thành phần của đối tượng được gán nút riêng của mình; kết quả trong số đó là một kết nối một mạng lưới các nút để vẽ lại một cảnh trong không gian 3D. Phiên bản mới nhất của phần mềm, Autodesk Maya 2013, đi kèm với một trình soạn thảo nút mới để làm cho việc tạo, chỉnh sửa và gỡ lỗi các nút nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nó cũng đi kèm với một loạt các công cụ khác để làm cho đối tượng xuất hiện như là sống động như thật hay như thực tế càng tốt. Maya nHair ví dụ, cho phép các nhà thiết kế để làm cho hình ảnh tóc trông rất thực tế; và cho lông động vật thực tế, việc áp dụng sử dụng được gọi là lông. Các thành phần khác bao gồm nCloth, nParticle, Maya Live, MatchMover và máy ảnh Sequencer.

What is Maya?

Maya, more formally known as Autodesk Maya, is a computer graphics software program that renders images in 3D. It is commonly used for 3D animation in movies, games and films; as well as 3D modeling for architectural designs or structures. It is also utilized for presentations, adding eye-catching visual effects to make presentations more interesting.The software was first developed by Alias Systems Corporation; but continuing development of the software is now undertaken by Autodesk, Inc. The software uses node graph architecture, where each component of the object is assigned its own node; the result of which is an interconnection of a network of nodes to render a scene in 3D. The latest version of the software, Autodesk Maya 2013, comes with a new node editor to make the creation, editing and debugging of nodes faster and easier. It also comes with a variety of other tools to make objects appear as life-like or as realistic as possible. Maya nHair for instance, allows the designer to render hair images that look very realistic; and for realistic animal hair, the application utilized is known as Fur. Other components include nCloth, nParticle, Maya Live, MatchMover and Camera Sequencer.

Các loại file được mở bởi Maya

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Maya có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MAMB

Download Maya

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg