MDZ File

? Cách mở file .MDZ? Những phần mềm mở file .MDZ và sửa file lỗi. Convert N/A MDZ file sang định dạng khác.

.MDZ File Extension

   

File name MDZ File
File Type Access Wizard Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MDZ là file gì?

MDZ là Data Files – Access Wizard Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cơ sở dữ liệu mẫu được sử dụng bởi Microsoft Access thuật sĩ; thường bao gồm trong quá trình cài đặt MS Access.

What is a MDZ file?

Database template used by Microsoft Access wizard; typically included in the MS Access installation.

Cách mở .MDZ file

Để mở file .MDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDZ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Winamp
  • Winamp Pro
  • Winamp Pro

Chuyển đổi file .MDZ

File .MDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.