Public Switched Telephone Network (PSTN)

Định nghĩa Public Switched Telephone Network (PSTN) là gì?

Public Switched Telephone Network (PSTN)Public Switched Telephone Network (PSTN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public Switched Telephone Network (PSTN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Công chúng mạng điện thoại (PSTN) đề cập đến hệ thống điện thoại quốc tế mà dây sử dụng đồng để mang dữ liệu bằng giọng nói tương tự. Nó bao gồm một tập hợp các máy điện thoại cá nhân được Hardwired để trao đổi công cộng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công chúng mạng điện thoại là một hệ thống toàn cầu đã phát triển qua nhiều thập kỷ. Từ các nghiên cứu ban đầu của Alexander Graham Bell, các công ty viễn thông phát triển kiến ​​trúc mạng PSTN đã cung cấp cho truyền thông thoại điện thoại cố định của ngày hôm qua.

What is the Public Switched Telephone Network (PSTN)? – Definition

The public switched telephone network (PSTN) refers to the international telephone system that uses copper wires to carry analog voice data. It consists of a collection of individual telephones that are hardwired to a public exchange.

Understanding the Public Switched Telephone Network (PSTN)

The public switched telephone network is a global system that has developed over several decades. From the early research of Alexander Graham Bell, telecommunications companies evolved the PSTN architecture that provided for yesterday’s landline voice communications.

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Telephony
  • Dial-on-Demand Routing (DDR)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Integrated Services Digital Network (ISDN)
  • Direct Inward Dialing
  • Direct Inward Dial (DID)
  • Dual-Tone Multifrequency (DTMF)
  • H.324
  • Out of Band

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm