Megapixel

Định nghĩa Megapixel là gì?

Megapixelmegapixel. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Megapixel – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một megapixel là một triệu pixel. Nó thường được dùng để mô tả độ phân giải của máy ảnh kỹ thuật số. Ví dụ, một camera 7.2 megapixel có khả năng chụp khoảng 7.200.000 pixel. Cao hơn số lượng megapixel, chi tiết hơn các máy ảnh có thể chụp. Do đó, số lượng megapixel là một đặc điểm kỹ thuật quan trọng để xem xét khi mua một máy ảnh kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Megapixel? – Definition

A megapixel is one million pixels. It is commonly used to describe the resolution of digital cameras. For example, a 7.2 megapixel camera is capable of capturing roughly 7,200,000 pixels. The higher the megapixel number, the more detail the camera can capture. Therefore, the megapixel count is a significant specification to look for when buying a digital camera.

Understanding the Megapixel

Thuật ngữ liên quan

  • Megahertz
  • Meme

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm