MODD File

? Cách mở file .MODD? Những phần mềm mở file .MODD và sửa file lỗi. Convert N/A MODD file sang định dạng khác.

.MODD File Extension

   

File name MODD File
File Type Sony Video Analysis File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (10 Bình chọn)

File .MODD là file gì?

MODD là Video Files – Sony Video Analysis File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin thông tin mà các cửa hàng siêu dữ liệu về một video clip được quay bằng máy quay Sony; lưu cùng với một .M2TS định nghĩa tập tin cao hoặc một tập tin định nghĩa .MPG chuẩn; có thể bao gồm ngày và thông tin thời gian và dữ liệu liên quan khác.

What is a MODD file?

Information file that stores metadata about a video clip recorded with a Sony camcorder; saved along with a high definition .M2TS file or a standard definition .MPG file; may include date and time information and other relevant data.

Cách mở .MODD file

Để mở file .MODD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MODD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MODD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MODD do người dùng đóng góp.

  • Sony Picture Motion Browser
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer
  • Photo Gallery
  • Windows Movie Maker
  • jetAudio
  • jetAudio

Chuyển đổi file .MODD

File .MODD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.