Multi-Chip Module (MCM)

Định nghĩa Multi-Chip Module (MCM) là gì?

Multi-Chip Module (MCM)Multi-Chip Module (MCM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-Chip Module (MCM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một module đa chip (MCM) là một gói phần mềm điện tử bao gồm nhiều mạch tích hợp (IC) được lắp ráp vào một thiết bị duy nhất. Một MCM hoạt động như một thành phần duy nhất và có khả năng xử lý toàn bộ chức năng. Các thành phần khác nhau của một MCM được gắn trên một chất nền, và chết trần bề mặt được kết nối với bề mặt qua dây liên kết, liên kết băng hoặc lật chip liên kết. Các mô-đun có thể được gói gọn bởi một khuôn nhựa và được gắn trên bảng mạch in. MCMs cung cấp hiệu suất tốt hơn và có thể làm giảm kích thước của một thiết bị đáng kể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Là một hệ thống tích hợp, một MCM có thể cải thiện hoạt động của một thiết bị và vượt qua kích thước và trọng lượng hạn chế.

What is the Multi-Chip Module (MCM)? – Definition

A multi-chip module (MCM) is an electronic package consisting of multiple integrated circuits (ICs) assembled into a single device. An MCM works as a single component and is capable of handling an entire function. The various components of a MCM are mounted on a substrate, and the bare dies of the substrate are connected to the surface via wire bonding, tape bonding or flip-chip bonding. The module can be encapsulated by a plastic molding and is mounted on the printed circuit board. MCMs offer better performance and can reduce the size of a device considerably.

Understanding the Multi-Chip Module (MCM)

As an integrated system, an MCM can improve the operation of a device and overcome size and weight constraints.

Thuật ngữ liên quan

  • Integrated Circuit (IC)
  • Wafer
  • Printed Circuit Board (PCB)
  • System Integrator (SI)
  • Light-Emitting Diode (LED)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm