MVG File

? Cách mở file .MVG? Những phần mềm mở file .MVG và sửa file lỗi. Convert N/A MVG file sang định dạng khác.

.MVG File Extension

   

File name MVG File
File Type Magick Vector Graphics File
Nhà phát triển ImageMagick
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .MVG là file gì?

MVG là Vector Image Files – Magick Vector Graphics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ImageMagick.

tập tin đồ họa được sử dụng bởi ImageMagick, một chương trình dùng để xem, chỉnh sửa, và hình ảnh chuyển đổi; chứa ngôn ngữ Modularized mô tả vector 2D và hỗn hợp vector / đồ họa raster; bao gồm fill-opacity, đột quỵ-opacity, đột quỵ-dash, clip-quy tắc, và các thiết lập đột quỵ-miterlimit.

What is a MVG file?

Graphic file used by ImageMagick, a program used to view, edit, and convert images; contains modularized language that describes 2D vector and mixed vector/raster graphics; includes fill-opacity, stroke-opacity, stroke-dash, clip-rule, and stroke-miterlimit settings.

Cách mở .MVG file

Để mở file .MVG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MVG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MVG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MVG do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • IMDisplay Application

Chuyển đổi file .MVG

File .MVG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.