Net amount at risk

Định nghĩa Net amount at risk là gì?

Net amount at riskGiá trị thuần sẽ có nguy cơ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Net amount at risk – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự khác biệt giữa giá trị mặt của chính sách và dự trữ tích lũy dưới chính sách đó.

Definition – What does Net amount at risk mean

The difference between the face value of the policy and the reserve accumulated under that policy.

Source: ? Business Dictionary