Netbook

Định nghĩa Netbook là gì?

NetbookNetbook. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Netbook – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một netbook là một thiết bị nhỏ điện thoại di động máy tính (laptop mini) có sức mạnh xử lý ít hơn và không gian lưu trữ hơn một máy tính xách tay. Netbook là cực kỳ nhẹ, và hầu hết đều không bao gồm ổ đĩa CD / DVD. Tuy nhiên, họ không hỗ trợ bàn phím nhỏ soạn thảo word processing và các đầu vào khác. Netbook đầu tiên được tạo ra như các tùy chọn máy tính phổ thông và nhắm mục tiêu vào thị trường giáo dục. Tuy nhiên, họ đã trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt là Mông sinh viên, các blogger và những cách chủ yếu sử dụng máy tính xách tay để truy cập Web. Netbook cũng là lý tưởng cho điện toán đám mây. Một netbook cũng có thể biết được biết đến như một siêu di động, mini-notebook, subnotebook, khách hàng nhỏ mỏng, siêu di động PC (UMPC) hoặc cuốn sách toán đám mây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Netbook thường chạy trên một hệ điều hành Linux di động, mặc dù một số mô hình có thể được cài sẵn Windows XP hoặc Linux. Một số netbook này cũng chạy trên hệ điều hành Chrome, đó là hệ điều hành mới nhất của Google được thiết kế dành riêng cho một dòng Netbook. Netbook có nhiều khả năng, bao gồm cả trình duyệt web, các ứng dụng Microsoft Office, quản lý ảnh và đa phương tiện. Bên cạnh đó, netbook là lý tưởng cho điện toán đám mây vì ngày loại bỏ này các vấn đề liên quan đến máy tính và phần mềm không tương thích, mất dữ liệu và máy in failure.Netbooks đang rất phổ biến trong giới sinh viên, các blogger và on-the-go người sử dụng. Một số tổ chức thậm chí có thể cung cấp netbook cho các hoạt động lĩnh vực cơ bản. Netbook và thông số kỹ thuật máy tính xách tay tương tự, khiến cho netbook một sự thay thế lý tưởng cho người dùng máy tính xách tay. Khi thời gian đã trôi qua, các thông số kỹ thuật cho netbook và máy tính xách tay máy tính đã hội tụ và trở thành tương tự hơn.

What is the Netbook? – Definition

A netbook is a small mobile computing device (a mini laptop) that has less processing power and storage space than a laptop computer. Netbooks are extremely lightweight, and most do not include a CD/DVD drive. However, they do support a small keyboard for word processing and other inputs. Netbooks were initially created as secondary computing options and targeted to the education market. However, they have become increasingly popular, particularly mong students, bloggers and those how mainly use a laptop to access the Web. Netbooks are also ideal for cloud computing. A netbook may also known be known as an ultra-portable, mini-notebook, subnotebook, mini-thin client, ultra-mobile PC (UMPC) or cloud book.

Understanding the Netbook

Netbooks usually run on a portable Linux OS, although some models may come preloaded with Windows XP or Linux. Some netbooks also run on the Chrome OS, which is the latest OS from Google that is exclusively designed for a line of Netbooks. Netbooks have multiple capabilities, including Web browsing, Microsoft Office applications, photo management and multimedia. In addition, netbooks are ideal for cloud computing because this eliminates the issues related to computer and software incompatibility, data loss and printer failure.Netbooks are very popular among students, bloggers and on-the-go users. Some organizations may even provide netbooks for basic field operations. Netbook and notebook specifications are similar, making the netbook an ideal alternative for notebook users. As time has gone by, the specifications for netbook and notebook computers have converged and become more similar.

Thuật ngữ liên quan

  • Laptop
  • Ultra Mobile PC (UMPC)
  • Cloud Computing
  • Mobile Computing Device (MCD)
  • Mobile Device
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm