NKS File

? Cách mở file .NKS? Những phần mềm mở file .NKS và sửa file lỗi. Convert Binary NKS file sang định dạng khác.

.NKS File Extension

   

File name NKS File
File Type Kontakt Monolith Container
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .NKS là file gì?

NKS là Audio Files – Kontakt Monolith Container, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Kontakt, một ứng dụng được sử dụng để lấy mẫu âm thanh; cửa hàng một “khối”, trong đó kết hợp các mẫu âm thanh và thông tin bản vá vào một tập tin duy nhất; cho phép các kỹ sư âm thanh để quản lý lấy mẫu thông tin dễ dàng hơn.

What is a NKS file?

Audio file used by Kontakt, an application used for audio sampling; stores a “monolith,” which combines audio samples and patch information into a single file; enables audio engineers to manage sampling information more easily.

Cách mở .NKS file

Để mở file .NKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NKS do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt
  • Accurate4
  • Accurate4

Chuyển đổi file .NKS

File .NKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.