OGG File

? Cách mở file .OGG? Những phần mềm mở file .OGG và sửa file lỗi. Convert Binary OGG file sang định dạng khác.

.OGG File Extension

   

File name OGG File
File Type 1Ogg Vorbis Audio File
Nhà phát triển Xiph.Org
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (197 Bình chọn)

File .OGG là file gì?

OGG là Audio Files – 1Ogg Vorbis Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xiph.Org.

Một tập tin OGG là một tập tin âm thanh nén mà sử dụng miễn phí, không có bằng sáng chế nén âm thanh Ogg Vorbis. Nó tương tự như một file .MP3, nhưng âm thanh tốt hơn so với một tập tin MP3 kích thước bằng nhau, và có thể bao gồm bài hát siêu dữ liệu, chẳng hạn như thông tin nghệ sĩ và theo dõi dữ liệu. OGG được hỗ trợ bởi nhiều máy nghe nhạc phần mềm và một số máy nghe nhạc cầm tay.

What is a OGG file?

An OGG file is a compressed audio file that uses free, unpatented Ogg Vorbis audio compression. It is similar to an .MP3 file, but sounds better than an MP3 file of equal size, and may include song metadata, such as artist information and track data. OGG files are supported by many software music players and some portable music players.

Cách mở .OGG file

Để mở file .OGG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGG do người dùng đóng góp.

 • antvplayer Media Converter
 • Eltima Elmedia Player
 • Eltima Elmedia Player
 • MacAmp Lite X
 • Roxio Toast 18
 • Apple QuickTime Player with the XiphQT plugin
 • Apple QuickTime Player with the XiphQT plugin
 • Zinf
 • Totem
 • Dragon Player
 • Amarok

Chuyển đổi file .OGG

File .OGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert ogg to mp4